BOKNINGSVILLKOR

ALLMÄNT

ANGIVNA TIDER FÖR BRÖLLOPSPAKETEN ANGES I SAMMANHÄNGANDE TIMMAR. PRISERNA SOM ANGES I PRISLISTAN AVSER KOMPLETT GENOMFÖRANDE AV UPPDRAG INKL. KONSULTATION OCH LEVERANS AV REDIGERADE BILDER. TILLÄGGSTJÄNSTER, SÅSOM ALLA OREDIGERADE BILDER FRÅN DAGEN, KAN LÄGGAS TILL I EFTERHAND. KOSTNADEN FÖR DETTA SPECIFICERAS I PRISLISTAN. KONSULTATION SKER INITIALT ÖVER TELEFON OCH DÄREFTER, I MÖJLIGASTE MÅN, PÅ AVTALAD PLATS PÅ GOTLAND. BILDERNA LEVERERAS DIGITALT GENOM UPPLADDNING PÅ EN PRIVAT FILSERVER VAREFTER BESTÄLLAREN ANSVARAR FÖR ATT LADDA NED OCH FÖRVARA ALLA BILDER PÅ ETT SÄKERT SÄTT.

 

FÖRSKOTTSBETALNING OCH AVBOKNING

VID BOKNING AV BRÖLLOPSFOTOGRAFERING DEBITERAS EN FÖRSKOTTSBETALNING OM 50% AV DET VALDA PAKETETS GRUNDPRIS SOM FÖRFALLER TILL BETALNING INOM 7 DAGAR FRÅN FAKTURANS DATUM. FAKTURA PÅ FÖRSKOTTSBELOPPET SÄNDS OMGÅENDE EFTER BEKRÄFTAD BOKNING OCH BETALNING AV DENSAMMA BEKRÄFTAR BOKNINGEN. FÖRSKOTTSBETALNINGEN ÅTERBETALAS EJ VID AVBOKNING FRÅN BESTÄLLARENS SIDA. RESTERANDE SUMMA BETALAS VIA FAKTURA EFTER FOTOGRAFERINGEN MED BETALNINGSVILLKOR 14 DAGAR FRÅN FAKTURADATUM. SKULLE FOTOGRAF ÖZGÜR BAL TVINGAS AVBOKA FOTOGRAFERINGEN ÅTERBETALAS FÖRSKOTTET I SIN HELHET.

 

BETALNINGSVILLKOR

ALLA PRISER ÄR ANGIVNA INKLUSIVE MOMS. BETALNINGSVILLKOR 14 DAGAR FRÅN FAKTURADATUM.

 

LEVERANS OCH ANVÄNDNING

BESTÄLLAREN ANSVARAR FÖR ATT GÖRA SIG MEDVETEN OM DEN FOTOGRAFISKA STIL FOTOGRAF ÖZGÜR BAL HAR INNAN FOTOGRAFERINGEN. DETTA SKER BLAND ANNAT GENOM ATT TITTA I PORTFOLION PÅ WWW.FOTOGRAFGOTLAND.SE FÖR ATT VETA VAD SOM KAN FÖRVÄNTAS AV ETT GENOMFÖRT UPPDRAG. FOTOGRAF ÖZGÜR BAL FÖRBINDER SIG TILL ATT GÖRA SITT YTTERSTA, I SAMRÅD MED BESTÄLLAREN, FÖR ATT UPPFYLLA DE ÖNSKEMÅL SOM BESTÄLLAREN HAR, UTEFTER DEN FÖRMÅGA SOM FOTOGRAF ÖZGÜR BAL BESITTER OCH VISAR PROV PÅ I SIN PORTFOLIO.

 

ALL LEVERANS SKER DIGITALT VIA NEDLADDNING FRÅN FOTOGRAF ÖZGÜR BAL FILSERVER. EFTER GENOMFÖRD FOTOGRAFERING SKICKAR FOTOGRAF ÖZGÜR BAL UT VISNINGSEXEMPLAR AV ALLA BILDER FRÅN FOTOTILLFÄLLET. BESTÄLLAREN VÄLJER UT DET ANTAL BILDER SOM INGÅR I BOKAT PAKET VAREFTER BILDBEHANDLINGEN PÅBÖRJAS. LEVERANSEN AV BILDERNA SKER NÄR BILDBEHANDLINGEN ÄR KLAR, DETTA KAN TA MELLAN 2-6 VECKOR FRÅN DET ATT BESTÄLLAREN MEDDELAT VILKA BILDER SOM SKA BEHANDLAS. BESTÄLLAREN FÅR DE UTVALDA BILDERNA BÅDE HÖGUPPLÖSTA (FÖR FRAMKALLNING), LÅGUPPLÖSTA (WEBBANPASSADE FÖR FACEBOOK OCH BLOGG) SAMT I RAW-FORMAT (KÄLLFILER). VID LEVERANS ÄR BILDERNA REDIGERADE MED FRÄMST LJUS, FÄRG, KONTRASTER, SKÄRPA OCH EVENTUELL BESKÄRNING. BILDERNA LEVERERAS DIGITALT EFTER DET ATT BETALNINGEN ÄR MOTTAGEN. BILDER REDIGERADE AV FOTOGRAF ÖZGÜR BAL FÅR EJ FÖRÄNDRAS EFTER LEVERANS. BESTÄLLAREN ÄGER DOCK RÄTT ATT PÅ EGEN HAND FRAMSTÄLLA BILDER GENOM RAW-FILERNA (KÄLLFILERNA). FOTOGRAF ÖZGÜR BAL FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ANVÄNDA DE REDIGERADE BILDERNA PÅ SIN HEMSIDA, SOCIALA MEDIER SAMT ATT BILDERNA KAN PUBLICERAS OCH MARKNADSFÖRAS PÅ ANNAT SÄTT. DE KOMMER ALDRIG SÄLJAS KOMMERSIELLT. FOTOGRAF ÖZGÜR BAL FÖRBINDER SIG EJ TILL ATT ARKIVERA BILDER PÅ SIN FILSERVER. BILDER SOM VIA NEDLADDNINGSLÄNK HAR LEVERERATS TILL KUND RADERAS PERIODISKT, DOCK TIDIGAST 3 MÅNADER FRÅN LEVERANSDATUM.