Integritetspolicy
Behandling av personuppgifter av Fotograf Özgür Bal
Senast uppdaterad 2019-03-18

För Fotograf Özgür Bal är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.  Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Fotograf Özgür Bal’s verksamhet är Fotograf Özgür Bal personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, e-postadress, telefonnummer och foton på dig.

Kontaktuppgifter:
Vi behandlar dina kontaktuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund, för att kunna komma i kontakt med dig inför, under och efter slutfört uppdrag och för att kunna debitera för de utförda tjänsterna via e-postfaktura.

Foton:

Redigerade bilder och källfiler på dig/er lagras på en privat filserver som driftas av Fotograf Özgür Bal i väntan på att du som kund ska ladda ned bilderna. Fotograf Özgür Bal arkiverar EJ bilder och behåller därför inga backuper på era foton när nedladdning har skett. Bilder som via nedladdningslänk har levererats till kund raderas periodiskt, dock tidigast 3 månader från leveransdatum. Om du önskar få bilderna raderade snabbare, kontakta mig via hej@ozgur.se.

 

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika leverantörer för faktureringssystem och vår webbplats. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. I dagsläget använder Fotograf Özgür Bal wix.com som hemsideleverantör och faktureringssystem (https://www.wix.com/about/privacy)


Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Özgür Bal. som är ansvarig för personuppgiftsfrågor på hej@ozgur.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen